Msze Święte – Poniedziałek, Piątek

Intencje Mszy św. zbiorowych odczytywane są w każdą niedzielę w ramach ogłoszeń duszpasterskich oraz dostępne do odczytania na tablicy ogłoszeń na „nowym kościele”.