Akcje

WYKLUCZMY ABORCJĘ Z CELÓW ONZ
Petycja do Państw Członkowskich ONZ

Szanowni Państwo,

Wzywamy ONZ do przyjęcia pozytywnej i kompleksowej wizji zdrowia, w której otacza się troską zarówno matki, jak i ich dzieci oraz do wycofania haseł „zdrowia i usług seksualnych i reprodukcyjnych” oraz „praw reprodukcyjnych” z planu rozwojowego ONZ po 2015 r.

Polityka rozwoju ONZ nie powinna zawierać zawężonej, kontrowersyjnej polityki zdrowotnej, obejmującej aborcję.

LINK